Disclaimer

API betracht uiterste zorgvuldigheid bij het verzamelen van gegevens en de informatie die op deze site worden aangeboden. API probeert zowel feitelijk juiste alsook zo compleet mogelijke informatie te verstrekken. Desalniettemin blijft de mogelijkheid bestaan dat er onjuistheden of onvolkomenheden op onze pagina's voorkomen.

API aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke onjuistheden of onvolkomenheden. Evenmin kan API aansprakelijk worden gesteld voor problemen die kunnen worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van de informatie. API vergoedt geen geleden verlies, gederfde inkomsten of andere schade die op een of andere wijze aan de pagina's op deze site kunnen worden geweten.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. API registreert algemene bezoekgegevens (aantal, geraadpleegde pagina's) om nog beter aan de wensen van de gebruikers en bezoekers tegemoet te kunnen komen.