Corro-Plus EF

Extra corrosiewerend ophangsysteem. Klasse C-D* cf EN 13964 tabet 8, C4 cf EN 12944.

Het extra corrosiewerende systeem Quick-Lock Corro-Plus voldoet aan de specificaties cf de BA richtlijn 3.6 voor zwembadplafonds in Nederland (Z275 + 20p organische coating per zijde). Het voldoet daarmee ruimschoots aan de klasse C specificaties cfEN 13964 tabel 8. Op basis van projectmatige toetsing kan het systeem 00k in klasse D situatiesworden toegepast*. Corrosietests hebben aangetoond dat het systeem geschikt is voor toepassing in C4 omgevingen cf EN 12994-2. Additioneel is het systeem getest op bestendigheid in omgevingen met een chloride belasting. De mate van corrosiebestendigheid is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Op basis van deskundigheid dient de geschiktheid en te verwachten levensduur beoordeeld te worden. Op basis van regelgeving kan periodieke inspectie nodig zijn om eventuele aantasting tijdig op te merken. Na montage verdient het aanbeveling de verbindingsdetails en snijkanten van pasprofielen na te behandelen met een verfspuitbus. Profielen niet zagen, uitsluitend knippen. Het systeem is herkenbaar aan de Corro-Plus opdruk op de profielen. Zie voor afhangmateriaal in extra corrosiewerende uitvoering pagina 36.

De nieuwe Corro-PLus EF coating heeft een hogere glansgraad in vergelijk met de standaard coating van de Quick-Lock profielen en het vorige Corro-Plus systeem. Wij adviseren daarom de systemen niet door elkaar te gebruiken.